Новини

Екомаркування додасть вашим меблям привабливості

      Прагнення людей до збереження свого здоров’я та більш якісних умов сучасного життя мотивує зростання споживчого попиту на натуральне, якісне й більш безпечне. Тому й екологічність виробів, як і харчових продуктів, із кожним роком стає для споживачів все більш значимим орієнтиром, коли приймається рішення про їхнє придбання. І таким орієнтиром є екомаркування продукції згідно з міжнародними екостандартами

     Екомаркування є добровільною справою, а не обовʼязковою вимогою для українських товаровиробників. Але вам треба зважати на те, що екотренд із року в рік стає все більш вагомим інструментом посилення конкурентоспроможності для виробників продукції в усіх країнах світу. До того ж, стаття 152 Угоди про Асоціацію «Україна – ЄС» вимагає від української сторони зокрема забезпечити імплементацію вимог Директиви ЄС 24/2014 в частині, що стосується розширення можливостей застосування економічних, екологічних і соціальних критеріїв до предмету закупівель. І Україна вже відгукнулася на таку вимогу внесенням ряду змін у чинні закони. Розуміючи невідворотність процесу вітчизняної імплементації європейських нормативів, які безпосередньо стосуються й продукції вітчизняних меблярів, Українська асоціація меблевиків організувала для своїх членів воркшоп на тему екостандартизації.

      Спікер цього заходу Світлана Берзіна, яка є експертом Програми ООН з питань збереження навколишнього середовища та засновником Центру екологічної сертифікації та маркування, докладно розповіла зокрема про переваги продукції з екомаркуванням, про стандарти та схеми екосертифікації для меблів і продукції з лісоматеріалів, про критерії, яким повинна відповідати екопродукція, про так звані «зелені інвестиції», які є однією із форм заохочення виробників таких продуктів і товарів.

       Експерт також зазначила, що на розвиток ринку екопродукції впливає як зростаючий споживчий попит, так і ряд глобальних ініціатив під егідою ООН, зокрема ті, шо що спрямовані на інформування споживачів про переваги екологічно безпечної продукції, на підтримку впровадження ресурсоефективних і більш чистих технологій виробництва, екологізацію публічних закупівель і боротьбу з недобросовісною конкуренцією.

        Дослідження проведені на замовлення Єврокомісії встановили, що світовий  ринок екопродукції оцінюється у більш як 4536 млрд. євро з часткою ЄС – 21%. З 2010 року цей ринок щорічно зростає в середньому на 4% і має найбільший потенціал до зростання як у приватному так і у державному секторах економіки.

        Бажаючих «змахлювати», ввводячи споживачів в оману безпідставним екомаркуванням своєї продукції, якщо таке право не підтверджене відповідним екосертифікатом, чекає законне покарання.

     Основні вимоги, яких повинен дотримуватися виробник, який розраховує на екосертифікацію: забезпечувати  збалансоване управління природними ресурсами та енергоефективність технологічного процесу виробництва; суттєво знизити екологічні впливи у процесі виробництва; обмежити вміст небезпечних речовин у виробі; знизити питому активність радіонуклідів; зменшити кількість відходів виробництва та споживання.

        Після внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» його Стаття 23 буде  вимагати, аби технічні специфікації, маркування, сертифікати, протоколи випробувань та інші засоби підтвердження відповідності передбачали, що технічні специфікації можуть містити вимоги до експлуатаційних або функціональних характеристик, зокрема екологічних, за умови, що такі вимоги є достатньо точними, щоб предмет закупівлі однозначно розумівся замовником і учасниками. Замовник може вимагати від виробників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен у тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам. У разі, якщо замовник робить посилання на екологічне маркування, він повинен вказати,  яким стандартам воно відповідає - міжнародним, європейським чи національним. Замовник зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам і видані компетентним органом.

        Для учасників воркшопу «Екостандарт - престиж компанії чи перевага виробів на ринку?», котрі вислухали аргументи експерта на користь екостандартизації, відповідь на поставлене запитання тепер буде однозначною: екостадарт – це одночасно і престиж компанії, і перевага її виробів на ринку.

 

МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ, журнал